Wijkteam

Home > Centrum > Wijkteam

Wijkteam

Het wijkteam werkt aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Het wijkteam bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, woningcorporaties, politie en welzijnsinstellingen.

 • Sandra Rispens, wijkregisseur

  Sandra Rispens

  Bij mij kunt u terecht met vragen, suggesties en ideeën over het gemeentelijk beleid, leefbaarheid en verder alle zaken die te maken hebben met de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Als ik u zelf niet kan helpen, kan ik u doorverwijzen naar een van mijn collega's binnen de gemeente.

  Telefoonnummer: 14 079

 • Carolien van der Toorn, secretarieel / administratief

  Ik zorg voor de secretariële ondersteuning van de wijkregisseur.

 • Karen Zum Vörde Sive Vörding, gebiedsbeheerder

  Karen Zum Vörde Sive Vörding

  Als gebiedsbeheerder van de gemeente verbind ik voor Centrum en Noordhove-Seghwaert (sociale) ontwikkelingen in de openbare ruimte. Ik werk hierbij nauw samen met de wijkregisseur en met de toezichthouder. Bewoners en partners in de wijk kunnen bij mij terecht voor vragen, suggesties en ideeën over de openbare ruimte. Wanneer ik u zelf niet kan helpen, kan ik u doorverwijzen naar één van mijn collega's binnen de gemeente of naar andere leden van het wijkteam. Ik werk van dinsdag tot en met donderdag en ben bereikbaar via het contactformulier of telefoonnummer 14 079.

 • Ronald Kluiters, toezichthouder Centrum

  Ronald Kluiters

  Ik ben verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de wijken Noordhove, Seghwaert, Centrum en de bedrijventerreinen. Verder ben ik het aanspreekpunt voor bewoners bij vragen hierover. Meldingen over de openbare ruimte worden veelal door mij in behandeling genomen en anders doorgestuurd naar de juiste behandelaar. U kunt mij bereiken via het contactformulier of telefoonnummer 14 079.

 • Reinier Gillissen, projectmanager/contractmanager

  Reinier Gillissen

  Ik ben verantwoordelijk voor het integraal onderhoud voor de wijken Seghwaert, Noordhove, Centrum, bedrijventerrein en de hoofdwegen

 • Gebiedsconsulenten Vidomes

  Hallo, wij zijn Sandy van Koert, Inge van Oosten en Kam Yin Klop! Wij zijn gebiedsconsulenten bij woningcorporatie Vidomes, en zijn vooral actief in Zoetermeer. Zoetermeer is voor Vidomes de grootste gemeente.

  Lees meer
 • Handhavers

  In elke wijk in Zoetermeer zijn handhavers actief. U herkent ze aan speciale uniformen. De handhavers houden toezicht in de wijk, zowel op het gebied van veiligheid als op vervuiling. Er wordt o.a. gelet op hondenoverlast, fout geparkeerde voertuigen en naleving van verleende vergunningen. Als Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s) in dienst van de gemeente Zoetermeer zijn zij bevoegd om bekeuringen uit te schrijven. Klachten die bij de gemeente binnenkomen worden door de handhavers afgehandeld. Meldingen kunt u online doen via de MijnGemeente app.
  Meer over handhaving in Zoetermeer

 • Wijkagenten

  Bij de wijkagenten kunt u terecht voor meldingen en informatie over openbare orde en veiligheid.
  Meer over de wijkagenten

 • Sigbrit van der Post en Marc van Schaik, schoolagenten werkzaam op alle middelbare scholen in Zoetermeer

  Vergroot afbeelding: Sigbrit van der Post

  U kunt ons telefonisch bereiken via het landelijke telefoonnummer 0900-8844.

 • Kersten Gans, buurtverbinder Gro-up Buurtwerk

  Kersten Gans

  Kersten Gans is buurtverbinder van het team samenlevingsopbouw Gro-Up Buurtwerk. Ze legt nieuwe verbindingen in de wijk tussen bewoners onderling en tussen bewoners partijen en organisaties. De buurtverbinder ondersteunt daarnaast ook bewoners(groepen) bij het opzetten van nieuwe projecten die de wijk socialer, leuker, schoner of veiliger maken.Heeft u een goed idee voor de wijk? Neem dan contact op met de buurtverbinder!

  Contact: via e-mail kersten.gans@gro-up.nl of telefoon 06-57989905.

 • Ineke en Stephanie, Meerpunt

  Stephanie van den Berg

  Wij zijn Ineke en Stephanie en samen met onze collega Susanne werkzaam bij het Meerpunt inlooppunt (CJG Zoetermeer). Hier kan iedere ouder/opvoeder terecht met alle vragen rondom het opvoeden, opgroeien en ouderschap. Ook voor vragen over relatieproblemen, scheiden of gescheiden zijn kunt u bij ons terecht. Wij bieden een luisterend oor en geven gratis informatie en advies, zonder dat u uw naam of de naam van uw kind(eren) hoeft te vertellen. Wij denken graag met u mee in wat u als ouder of wat uw gezin nodig heeft.

  Lees meer
 • Robin de Prie, coördinator mantelzorg Palet Welzijn

  Robin de Prie

  Als coördinator mantelzorg ben ik er voor iedereen (jong en oud) die langdurig, intensief zorgt voor een naaste. Mantelzorgers kunnen bij mij terecht voor individuele ondersteuning en groepsbijeenkomsten zoals o.a. mantelzorgcafés, workshops en respijtdagen. Ook ben ik het aanspreekpunt voor de mantelzorgwaardering van gemeente Zoetermeer. 

  Iedere donderdag van 15.00-16.00 uur ben ik aanwezig bij het inloopspreekuur voor mantelzorgers in de inZet locatie Noordhove-Seghwaert aan de Petuniatuin 7A.

  Lees meer
 • Yvonne Zonneveld, praktijkverpleegkundige ouderenzorg Dorp

  Yvonne Zonneveld

  Ik ben Yvonne Zonneveld en ben praktijkverpleegkundige ouderenzorg in de wijk Dorp. Ik werk vanuit huisartsenpraktijk De Dorpsstraat. Ik richt mij op het begeleiden en ondersteunen van ouderen die een combinatie van problemen kunnen hebben.

  Lees meer
 • Anja Lens, preventieverpleegkundige Plicare

  Anja Lens

  De preventieverpleegkundige van Plicare werkt onafhankelijk, preventief en wijkgericht met positieve gezondheid als uitgangspunt. Ons motto is: als je er op tijd bij bent kun je veel zorgen voorkomen. Wij ondersteunen wijkbewoners met als doel een positieve bijdrage te leveren aan het dagelijkse leven op de manier die bij hen past. Dit doen we door individuele gesprekken bij de wijkbewoners thuis en door het geven van groepsvoorlichtingen.

  Lees meer
 • Jeanne Landa, wijkcoach Kwadraad

  Jeanne Landa

  Als wijkcoach van Centrum (Stadscentrum, Dorp, Driemanspolder en Palenstein) is Jeanne het eerste meldpunt waar zorgen gemeld kunnen worden over mensen die zelf niet de stap kunnen maken om contact op te nemen met de hulpverlening. Bij deze mensen gaat ze op huisbezoek of spreekt ze ergens anders af om de problemen samen met de cliënt aan te pakken of door te verwijzen naar gepaste hulpverlening. Jeanne is er voor bewoners van Stadscentrum, Dorp, Driemanspolder en Palenstein, waarbij er problemen zijn zoals eenzaamheid, schulden of chaos in huis.

  Lees meer
 • Gioia Conte en Christine Advokaat, sociaal cultureel werkers

  Gioia Conte en Christine Advokaat

  Wij zijn sociaal cultureel werkers vanuit Stichting Piëzo in de wijk Centrum voor inZet. Meedoen en actief zijn in je eigen wijk, sociaal contact, jezelf ontwikkelen; belangrijke elementen voor een mooi en zinvol leven. Wij helpen u om aan te sluiten bij uw mogelijkheden en uw talenten, zodat u actief mee kan doen en u (wie weet ook als vrijwilliger) verder kan ontwikkelen. Op deze locatie zijn activiteiten, cursussen, stageplekken en vrijwilligerswerk voor alle wijkbewoners, voor elk wat wils!

  Lees meer

Contact

Telefoon: 14 079

Iets melden

Sneller meldingen doen via app

Iets verloren of gevonden

www.zoetermeer.nl/verloren-gevonden

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert