Wijkagenten

Home > Centrum > Wijkagenten

Wijkagenten

Voor meldingen en informatie over openbare orde en veiligheid

Uw informatie kan heel belangrijk zijn. Heeft u vragen, tips of opmerkingen over de veiligheid uw wijk, neem dan contact op met de wijkagenten. Zij zijn er voor u en voor de leefbaarheid in de wijk. Heeft u zelf problemen, dan kunt u ook bij de wijkagenten terecht.

Wie zijn uw wijkagenten?

  • Wijkagent Palenstein en Dorp: Eric Olsthoorn en Kim Minnee
  • Wijkagenten Driemanspolder en Stadscentrum: Jeffrey van den Bergh

Contact

Via telefoonnummer 0900-8844 of het contactformulier op www.politie.nl.

Spreekuur

Het spreekuur vindt plaats op 3 locaties:

  • even weken, op maandag van 15.00 tot 16.00 uur, in Palenstein bij InZet/stichting Piezo aan het Rakkersveld 253
  • oneven weken, op maandag van 15.00 tot 16.00 uur, in Dorp in het pand van Veiligheid op 1 aan de Dorpstraat 175
  • oneven weken, op donderdag van 13.00 tot 14.00 uur, in Driemanspolder bij InZet/Palet Welzijn aan de Bijdorplaan 471

Social media

Twitter: @wijkagDorp  |  @POL_Zoetermeer

Facebook: Politie Zoetermeer

Waarvoor kunt u niet terecht bij de wijkagent?

U kunt bij de wijkagenten geen aangifte doen van een strafbaar feit. Hiervoor kunt u terecht bij het politiebureau aan het Wegstapelplein.

Voor een aantal strafbare feiten kunt u ook online aangifte doen. Kijk voor een verdere uitleg op www.politie.nl.

Contact

Telefoon: 14 079

Iets melden

Sneller meldingen doen via app

Iets verloren of gevonden

www.zoetermeer.nl/verloren-gevonden

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert