Regeling parkeren voor bezoek in centrumgebied verlengd

Home > Centrum > Regeling parkeren voor bezoek in centrumgebied verlengd

Regeling parkeren voor bezoek in centrumgebied verlengd

Met deze regeling kan bezoek van bewoners in het centrumgebied sinds september 2020 voor een aantal uren per jaar gratis parkeren in het centrumgebied. Deze gratis parkeeruren zijn ingevoerd om tegemoet te komen aan bewoners van het centrumgebied. Sinds 1 januari 2020 zijn de betaald parkeertijden namelijk verruimd van 9.00 tot 23.00 uur (maandag t/m zaterdag). Door de regeling kunnen inwoners van het centrumgebied voor een aantal uren per jaar, zonder parkeerkosten, bezoek laten parkeren.

De huidige regeling wordt verlengd tot en met 31 december 2022. Dat betekent dat bewoners in het centrumgebied met ingang van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021, 35 gratis bezoekersuren ontvangen. Vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 ontvangen zij 70 gratis parkeeruren voor bezoek.

Mocht u nog geen gebruik maken van deze parkeerregeling voor bezoekers, maar heeft u wel interesse, dan kunt u contact opnemen met het Parkeerservicebureau Zoetermeer (P1) via www.p1.nl/parkeren/zoetermeer.

In het eerste kwartaal van 2022 vraagt de gemeente naar de ervaringen met deze bezoekersregeling parkeren. Op basis van dit onderzoek, maakt de gemeente een verdere afweging voor 2023.

Contact

Telefoon: 14 079

Iets melden

Sneller meldingen doen via app

Iets verloren of gevonden

www.zoetermeer.nl/verloren-gevonden

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert