Verlengen tijdelijk fietsverbod Dorpsstraat

Home > Centrum > Nieuws Centrum > Verlengen tijdelijk fietsverbod Dorpsstraat

Verlengen tijdelijk fietsverbod Dorpsstraat

RSS

In 2020 is als coronamaatregel een tijdelijk fietsverbod ingevoerd in de Dorpsstraat van maandag tot en met zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Dit tijdelijke verbod zou weer worden opgeheven als de 1,5 meter wordt ingetrokken, dit is sinds eind september het geval.

Voorkeur voor definitief fietsverbod Dorpsstraat

Uit enquêtes onder ondernemers en eigenaren in de Dorpsstraat blijkt alleen dat de meerderheid het belangrijk tot heel belangrijk vindt om de straat fietsvrij te houden. Maar liefst 83,4% van de bezoekers vindt de tijdelijke afsluiting voor fietsverkeer een verbetering voor de straat. De gemeente onderzoekt de komende tijd of een permanente afsluiting voor fietsverkeer mogelijk is. Totdat het onderzoek is afgerond, blijft het huidige fietsverbod van kracht in de Dorpsstraat.

Contact

Telefoon: 14 079

Iets melden

Sneller meldingen doen via app

Iets verloren of gevonden

www.zoetermeer.nl/verloren-gevonden

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert