Buurtgesprek aan de Ferdinand Bolstraat

Home > Centrum > Nieuws Centrum > Buurtgesprek aan de Ferdinand Bolstraat

Buurtgesprek aan de Ferdinand Bolstraat

RSS

Jongeren en omwonenden gingen onlangs in gesprek met wijkhandhavers, jongerenwerkers van Buurtwerk en de wijkagent. Er waren zo'n 30 bewoners op de oproep afgekomen om ideeën over (het gebruik van) de speeltuin met elkaar te delen en om zaken die spelen in de omgeving te bespreken.

Bewoners van alle leeftijden namen deel aan het gesprek, dat werd geleid door wijkregisseur Sandra Rispens. Jongeren gaven aan dat de band met de speeltuin diep zit; 'wij zijn hier geboren en opgegroeid, we hebben recht op ons plekje in de buurt'. Jonge kinderen gaven aan een glijbaan en een trampoline te missen. Terwijl ouders een veilige omheining en een plek om lekker te voetballen op prijs zouden stellen. En afgesloten prullenbakken, daar waren alle deelnemers het over eens.

Dat de speeltuin een belangrijke plek vormt voor jong en oud was aan de reacties goed te merken. Met name het feit dat er de laatste tijd overlastmeldingen binnenkomen bij de gemeente over onder andere geluid, leidde tot discussie. Wanneer is er sprake van overlast? Hoe wordt dat door inwoners verschillend ervaren? En hoe gaan we hierover met elkaar in gesprek? 'Dit zijn vragen waarop niet één, twee, drie een antwoord is te geven', aldus de wijkregisseur. Soms zijn er meerdere gesprekken of activiteiten nodig om buurtbewoners dichter bij elkaar te brengen. Daarvoor zijn dit soort buurtgesprekken bedoeld. Dit gesprek was dan ook een eerste stap. Buurtwerk zal in opdracht van de gemeente gesprekken blijven voeren met jongeren en omwonenden.

Daarnaast geven buurtgesprekken ook een kans om te onderzoeken hoe het met wijkbewoners gaat nu de coronacrises langzaamaan naar de achtergrond verdwijnt. Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om weer naar buiten te komen na anderhalf jaar 'Blijf thuis' te hebben gehoord. We trekken daarom het komende jaar met leden uit het wijkteam en een bus met mobiel terras de wijken in om bewonersgesprekken te voeren en om aan bewoners de oproep te doen; 'Kom naar Buiten!' Dit keer ging het bewonersgesprek over veiligheid in de buurt, maar het kan net zo goed gaan over coronakilo's of coronaschulden. Ook de goede dingen die tijdens de coronacrises zijn ontstaan, zoals toename aan saamhorigheid in sommige buurten of bewonersinitiatieven die zijn ontstaan, proberen we zo vast te houden.

Contact

Telefoon: 14 079

Iets melden

Sneller meldingen doen via app

Iets verloren of gevonden

www.zoetermeer.nl/verloren-gevonden

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert